Đinh Mạnh Hùng

Số quân: 58A 700.546

Cấp bậc cuối cùng: HQ Trung-Tá

 

 

 

 

 

Ngày sinh:

            Ngày 13 tháng 2 năm 1938.              

Sinh quán:

            Hà-Nội, Bắc Phần, Việt-Nam

Trú quán:

            Di cư vào Nam năm 1954, trưởng thành tại Sài-G̣n.

 

Địa chỉ hiện tại:

            Woodinville - Washington - U.S.A.

 

Gia cảnh:

Vợ:      Ngô Tuyết Nga. Billing Department Representative cho General Telephone NorthWest, đă hồi hưu năm 1999.

Con trai:          Đinh Công Tuấn, tốt nghiệp Kỹ-Sư Công Chánh tại University of Pullman, hiện làm việc cho Snohomish County Public Works.

Con gái:           Đinh Ngô Mai-Loan, tốt nghiệp tài-chánh tại University of Seatle, hiện làm việc cho Microsoft Corporation.

Con gái:           Đinh Ngô Mỹ-Phượng, tốt nghiệp tài-chánh tại University of Seatle, hiện làm việc cho Washington Mutual Bank.

 

Hoạt-động trước khi gia-nhập HQ, khoá Đệ Nhất Bảo-B́nh:

Học trường Trung Học Nguyễn Trăi, Hà Nội và Trung Học Chu Văn An, Sài-G̣n.

 

Chức-vụ trong HQ/VNCH:

SQ Trọng Pháo & Vận Chuyển HQ-328, 1963.

SQ Phụ Tá Tiếp-Liệu, Pḥng Tồn Trữ, HQCX, 1964.

SQ Hành Quân, Duyên Khu Vũng Tầu, 1964.

Hạm Phó, HQ-403, 1965.

Hạm-Trưởng, HQ-609, 1967.

Hạm-Trưởng, HQ-472, 1968.

Hạm-Trưởng, HQ-229, 1969.

Hạm-Phó, HQ-504, 1970: Tiếp nhận Dương Vận Hạm Thị Nại tại San Diego, California.

Hạm-Trưởng, HQ-401, 1971.

Hạm-Trưởng, HQ-502, 1972.

Hạm-Trưởng, HQ-2, 1973.

 

Hoạt-động sau tháng Tư năm 1975:

Làm việc cho Safeway, Inc., 1975-1987.

Làm việc cho Employment Security Department, 1987-1995.

Tốt nghiệp B.S. (Socialogy) Seatle Community College.

Hiện làm Social Worker  cho Department of Social & Health Services từ 1975 cho đến nay, chờ hồi hưu vào năm 2002.

 

Ước vọng tương-lai:

Một nước VN thanh-b́nh, không Cộng-Sản, để có thể trở về sinh sống nơi đất Bắc, hưởng cuộc đời hưu trí b́nh thản và giản dị.

 

Ghi chú của Ban Biên Tập:

Đinh Mạnh Hùng định cư ở tiểu bang Washington từ năm 1975. Anh có về thăm thú California nhiều lần và có mặt trong lần gặp gỡ cuối cùng tại tư gia Trần Văn Hoa (Em). Lần này 'con mèo trèo cây cau', trốn tuyết mùa băng giá nên dù hẹn gửi bài cho Niên Giám mà cho đến bây giờ tháng Hai rồi Hùng mới 'meo'.

 

Giống như Trương Hữu Quưnh, Hạm Trưởng Tuần Dương Hạm lớn nhất của Hải Quân VNCH, Hùng có lẽ vẫn  c̣n đang mơ giấc mơ của biển, của sóng bạc đầu, của hải đăng chói sáng và của ngày tháng lênh đênh mà cuộc đời tù túng trong chợ Safeway hay Social Services Department không thể nào thay thế. Thôi bạn ạ, một ngày nào đó chúng ta sẽ vượt Thái B́nh Dương về họp mặt ở Nha Trang, c̣n bây giờ, bạn cũng như chúng tôi chỉ c̣n một chút nhớ thương. Nghe tin bạn b́nh yên là anh em Bảo B́nh cũng đủ vui rồi, và xin tặng bạn tấm h́nh dưới đây để bạn giữ làm kỷ-niệm.